ویشتاسب

آزمایش ارزش ماسه

آزمایش ارزش ماسه

 

هدف آزمایش :

         این آزمایش نوعی آزمایش صحرایی می باشد که برای  تعیین سریع نسبت  ذرات ریز یا مواد رس مانند در خاک یا مصا لح دانه بندی شده به کار برده می شود و می توان نسبت درصد خاک به ماسه را تعیین کرد .

سایز مواد مورد  آزمایش :

      این آزمایش بر روی دانه های کمتر از 5 میلی متر انجام می شود

وسایل لازم برای آزمایشگاه :

       1 -   استوانه پلاستیکی

       2 -  لوله لاستیکی و لوله مسی  میله وزنه دار

       3 – خط کش و کاردک و قیف

       4 –  محلول استوک

       5 – ترازو برای اندازه گیری محصول به دقت 1 گرم

      6 –  ا لک  نمره 4 (مواد عبور کرده از ا لک )

      7 – دستگاه لرزاننده

شرح آزمایش :

       مقداری از  مصا لح را برداشته و آن را از ا لک4 رد میکنیم و آن را  پهن می کنیم و به چهار قسمت مساوی  توسط  کاردک  تقسیم می کنیم  و از یک  قسمت  به مقدار 110 گرم  را  توسط ترازویی که وزن ظرف به آن اعمال شده جدا می کنیم سپس محلول استوک را در داخل استوانه پلاستیکی تا اندازه 4 اینچ می ریزیم . مصالح تعیین شده را بوسیله  یک  قیف  به  داخل  استوانه پلاستیکی دارای محلول استوک  می ریزیم و   استوانه  را به همراه محتویات آن بر روی  میز به مدت 15 دقیقه ثابت می گذاریم .

      سپس نمونه بعد از 15 دقیقه که با محلول کاملا ا شبا ء شد آن  را برداشته و در  استوانه  را می گذاریم و به مدت 30 ثانیه با دو دست 90 بار بصورت رفت و برگشت تکان می دهیم  البته این عمل می بایست  با  دستگاه  لرزاننده  انجام  پذیردو  سپس و استوانه ر ا با  محلول  استوک شستشو می دهیم تا محلول داخل استوانه به 15 اینچ برسد سپس سمبه را داخل استوانه کرده و مدت 20 دقیقه آن را ثابت و بدونه تکان کنار می گذاریم و لای معلق  در محلول  در انتهای 20  دقیقه رسوب می کند .

       عدد بالا ی  سمبه  را  می خوانیم  و   منهای 10 اینچ می کنیم   ( که  فاصله  دو  واشر  سمبه  می باشد  در واقع واشر زیری در زیر لای مدفون شده و برای قرائت آن از واشر  بالایی  که  به       فاصله 10 اینچ از یکدیگر  قرار  گرفته  استفاده  می کنیم ).  عدد  بدست  آمده  7/3  اینچ میباشد یعنی 4/. اینچ لای می باشد  به عبارتی 8/9 % را لای تشکیل داده و 2/90 % را ماسه در نتیجه   ارزش ماسه ای                  se =   داریم :           2/90 %    

پس ماسه  مناسب بتن ریزی می باشد .

موسسه غیر انتفایی علاء الدوله سمنانی گرمسار- مجید مرادی گرجی

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ آبان۱۳۸۸ساعت 18:16  توسط majid